Çoğu 30 mm hattaki 90° bükümlerden geçer. Sadece boroskopların erişebildiği uygulamalarda artık nanoReel kullanarak da inceleme yapılabilmektedir. Kazan boruları, besleme hatları, fıskiye sistemleri ve geniş bir yelpazedeki özel uygulamaların tümü yeni nanoReel kullanılarak incelenebilir. Küçük çaplı ve dar dönüşler gerçekleştirebilen kamera 1" (25 mm) hatlarda dar dönüşlere sahip maksimum 85' (25 m) hatların incelenmesine izin verir. Pek çok boru sisteminde 90°'lik bükümleri 30 mm önceden geçebilir

© 2016 Elçi Ticaret